Vásárlási feltételek

Általánosságban

A www.autokreso.hu weboldal/honlap tulajdonosa az Web auto oprema d.o.o., Zagreb, Biokovska 1b, OIB: 96655636580. Ezek a vásárlási feltételek az Eladó Fogyasztóvédelmi törvény szerinti kötelezettségeinek részét képezik, annak érdekében, hogy a Vevő tudomást szerezzen a szerződés távmegkötése előtt, érthető módon a szerződés megkötésére, végrehajtására, megszüntetésére vonatkozó számos körülményről, és mindezt a jogszabályoknak megfelelően.

Az Eladó kifejezés tehát az Web auto oprema d.o.o.-ra vonatkozik, Zagreb, Biokovska 1b, OIB: 96655636580, T: +385 1 30 30 300, E: prodaja@autokreso.hr, W: www.autokreso.hu EU VAT ID: HR96655636580

A Vevő kifejezés egy klasszikus fogyasztóra is utalhat, fizikai személyre, aki bármilyen tevékenység végzése nélkül, megrendel és kifizet árucikket az Eladó weboldalán található webáruház szolgáltatáson keresztül,de iparosokra is, üzleti tevékenységet folytató magánszemélyekre, kiskereskedőkre, akiket a Fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései kizárólag akkor védenek, ha olyan termékeket vásárolnak, amelyek nem kapcsolódnak vállalkozásához, és minden más ügyfelet, például jogi személyet.

Az Eladó a www.autokreso.hu weboldalon/honlapon a saját nevében jár el. A vásárlási feltételek egy távból megkötött szerződés részét képezik, a specifikációkkal és a megvásárolt termék/ek árával/aival együtt, ezért mielőtt a Vevő megerősítené egy adott termék megvásárlására vonatkozó megbízást, a Vevő köteles ugyanazt elfogadni és nyilatkozni, hogy a feltételeket megismerte és hozzájárul. A megrendelés visszaigazolását követően (a szerződés megkötése esetén) a Vevőnek a szerződés megkötését igazoló e-mailt továbbítunk.

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a feltételeket. Az említett módosítások a weboldalakon/honlapokon történő közzétételt követően lépnek hatályba.

Amikor a Vevő megerősíti/visszaigazolja a megrendelést, a szerződés megkötöttnek minősül. Az Eladó azonnal értesíti a Vevőt, hogy a szerződést megkötötték. A szerződés évényességéhez szükséges, hogy a Vevő teljes üzleti képességgel rendelkezzen. A Vevő felelős a regisztráció során beírt adatok teljességéért és hitelességéért. A vásárlási feltételek az alábbi kategóriákra / információkra vannak osztva.

A www.autokreso.hu weboldal/honlap néha nem érhető a karbantartási munkák vagy új tartalmat feltöltése miatt, vagy más előre nem látható körülmény miatt, amely az Eladó hatályán kívül áll, de amelyet az Eladó törekszik a lehető legrövidebb idő alatt elhárítani.

Az árucikkek fő jellemzői

Az árucikkek fő jellemzői: az árucikkeket leíró jelleggel és fényképekkel mutatjuk be, mely adatokat az Eladó adatbázisából merítünk.

Az árucikk képei illusztráció jellegűek, ezért nem mindig és minden részletben felelnek meg a megrendelés tárgyát képező árucikknek. Az Eladó kifejezetten kiemeli, hogy a fotó vizuális identitása nem feltétlenül egyezik meg a termékkel a valóságban, különösen figyelembe véve a monitor beállításait az ügyfél számítógépén, a színérzékelés különbségeit, ahogy azt a vásárló a képernyőn látja stb. Abban az esetben, ha a fénykép és a kiszállított árucikk között a fenti aránytalanság fenn áll, nem tekinthető termékhibának.

A termékinformációk (termékleírás, fogyasztói ár stb.) a www.autokreso.hu weboldalon/honlapon találhatók, melyek az alkalmazás során üzemzavaroktól, egyéb technikai szabálytalanságoktól, nyomdai hibáktól és hasonlóktól is függhetnek. Nyilvánvaló hibák vagy meghibásodások esetén a www.autokreso.hu címen feltüntetett termékinformációkkal kapcsolatban, az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan felmondja a szerződést.

A rendelési tételek csak olyan árucikkek lehetnek, amelyek megrendeléskor elérhetőek, és rendelkezésre állnak. A www.autokreso.hu egyidejűleg leadott megrendelések nagy száma miatt, a termékinformációk elérhetősége nem feltétlenül azonos a raktár készletével.

Ha a megrendelt árucikk nincs raktáron, az Eladó értesíti a Vevőt arról, hogy a termék jelenleg nem elérhető, olyan határidőn, amelyen belül a termék rendelkezésre áll, szükség esetén gondoskodik új szállítási határidőről, és felkínálja a lehetőséget egy másik rendelkezésre álló alternatív termék megvásárlására, amely jellemzői a jelenleg nem elérhető árucikkhez legközelebbiek. Abban az esetben, ha a megrendelt és kifizetett termék teljes hiánya miatt nem kézbesíthető, az Eladó minden pénzösszeget visszatérít.

Termék fogyasztói ára

A www.autokreso.hu honlapon feltüntetett árak euróban vannak feltüntetve. Az áfa költségét a termék ára, tartalmazza. A termék ára nem tartalmazza a szállítási költségeket, ezt a tételt külön kell fizetni, mindezt a jelen Vásárlási feltételekben feltüntetett feltételek szerint és módon. A megrendelés visszaigazolása előtt külön van feltüntetve a termék ára és a szállítási díj, az áfa, és a végső fogyasztói ár, hogy a Vevő betekintést nyerjen a megrendelt vételi szolgáltatásért fizetett végső árba. Az e-bankos és az általános fizetési csekkel való utalások esetében a fizetési és / vagy bankközi tranzakciók nem szerepelnek az árban.

FONTOS: Minden kártyatranzakció (betéti és hitelkártya) az Web auto oprema d.o.o. részéről  1 -3 munkanapot igénybevevő ellenőrizésen eshet át.

Internetes áruház termékeinek és szolgáltatásainak elérhetősége

Az Web auto oprema fenntartja a jogot, hogy bármikor visszavonhatja a forgalomból bármely terméket. Ilyen esetekben az Web auto oprema d.o.o. cég a már kifizetett de ki nem szállított áru vagy a már kifizetett szolgáltatás teljes összegét fizeti vissza a vevőnek azokra az árukra, amelyek már nem állnak rendelkezésre, azaz a kifizetett és nem teljesített szolgáltatások esetében, függetlenül attól, hogy milyen okból vonták vissza az árut az értékesítésből vagy a szolgáltatás teljesítését. Az Auto Krešo fenntartja magának a jogot az online áruház szolgáltatásának időben történő megváltoztatására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére.