A szerződés egyoldalú felmondása

Csak az a Vevő, aki a fent leírt módon, távlati szerződést kötött, jogosult arra, hogy 14 napon belül, indokolt ok megadása nélkül egyoldalúan felmondja a szerződést. A 14 napos határidő attól a naptól hatályos, amikor a Vevő, vagy az általa kijelölt harmadik személy , aki nem akézbesítő/ fuvarozó, az árucikket birtokba veszi. Ha a Vevő rendelésében több termék szerepel, amelyet külön-külön kell kézbesíteni, illetve ha a szállított arúcikk több részből vagy csomagból áll, akkor a határidő az utolsó rész vagy csomag birtokbavételétől hatályos.

A Vevő köteles a határidő lejárta előtt, e-mailben jelezni a szerződés egyoldalú felmondásának szándékát. Az e-mailben az alábbi adatokat szükséges megadni:

Az e-mail küldésével kijelentem, hogy vissza szeretném szolgáltatni az alábbi árucikkeket: (felsorolni az árucikkeket):

  a vevő neve és vezetékneve
 a vevő címe
 a megrendelés azonosítószáma
 számlaszám
 dátum

A fent említet adatokat töltse ki és küldje el a következő e-mail címre: prodaja@autokreso.hr. A szerződés egyoldalú felmondásáról szóló értesítést követően, az Eladó a Vevő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld.

Amennyiben Ön egyoldaluan felmondja a jelen Szerződést, mi kötelezzük magunkat arra, hogy haladéktalanul,a felmondási szándék beérkeztét követő 14 napon belül visszafizetünk Önnek minden befizetését, beleértve a kézbesítési költségeket is. A megrendelt áru visszaküldésének költségeit a Vevő viseli. A visszatérítés a vásárlás során alkalmazott fizetési móddal megegyező módon történik. Az Ön befizetésének visszatérítését az árúcikk visszaküldését követően tudjuk teljesíteni, vagy miután Ön igazolta, hogy azt részünkre visszaküldte. Az árut haladéktalanul, de legfeljebb a felmondásáról történő értesítés napjától számított, legkésőbb 14 napon belül, köteles részünkre visszaküldeni. Az árut, bizonyítható módon, postán küldje vissza a következő címre Web auto oprema d.o.o., Zagreb, Biokovska 1B, az EGYOLDALÚ FELMONDÁS megjelöléssel, vagy adja át személyesen az üzletünk címén Biokovska 1B, 10000 Zagreb. A Vevő akkor teljesítette a kötelezettségét, amikor az arút a 14 napos határidő lejártát megelőzően visszaküldte címünkre. A Vevő felelősségre vonható az áru kezeléséből eredő bekövetkezett értékcsökkenésért. Amennyiben az aru hibásan, jelentősebb károkkal, hiányos alkatrészekkel vagy hiányzó dokumentációval érkezik vissza, illetve, ha azokat az utólag meghosszabbított 8 napos határidő letelte előtt nem küldte vissza,úgy tekintendő, hogy a Vevőnem teljesítette a visszaküldésére vonatkozó kötelezettségeit, és az Eladó nem köteles visszatéríteni a Vevő által kifizetett összeget.

Az árucikkek / termékek és pénzvisszatérítéssel kapcsolatos összes információt a +385 1 3030 300 telefonszámon kaphatja meg.