Kérjük töltse ki az online űrlapot, hogy megkapja a visszatérési számot.

Panasztétel

Annak érdekében, hogy panasza a lehető leghamarabb feldolgozásra kerüljön, kérjük, küldje el a panaszkezelési eljárás megindításához szükséges alábbi dokumentumokat:

Panasztételbenyújtásakor az alábbiakat szükséges beküldeni:

  ● A panasztétel jegyzőkönyvét
●A számla másolatát
● A beépített alkatrészekhez a szerelő / vagy szervíz számlája / munkamegrendelése szükséges, ( azoknál az alkatrészeknél, amelyeknél szükség van a kísérő alkatrészek cseréjére is vagy szükséges más beavatkozás is, kérjük, csatolja a számlát / munkamegrendelést amennyiben cserére vagy más beavatkozásra kerüt sor)
● A teljes árucikk fényképe
● Fénykép a panasz tárgyát képviselő károsodásról ( lehetőleg többféle szögbőlmegfelelő megvilágítással)
● Fénykép a gyári számról ( ha létezik)

Általános jótállási feltételek (a jótállás által lefedett összes program feltételei)

  ● A jótállás a termék végfelhasználó általi megvásárlásának napján kezdődik. A megvásárolt termék cseréje esetén, a jótállási idő az első termék megvásárlásától számítandó. ( a jótállási lap dátumától számítva)
● A megvásárolt termékre benyújtott panasz esetén a panasztételről jegyzőkönyvet kell készíteni,továbbá mellékelni kell a megvásárolt árucikk számláját a beépített alkatrészekhez a szerelő / vagy szervíz számlája / munkamegrendelése szükséges( azoknál az alkatrészeknél, amelyeknél szükség van a kísérő alkatrészek cseréjére is vagy szükséges más beavatkozás is, kérjük, csatolja a számlát / munkamegrendelést amennyiben cserére vagy más beavatkozásra kerüt sor
● A jótállás csak a meghibásodott árucikk új árucikkre való cseréjére / vagy a pénzösszeg visszatérítésre korlátozódik, amennyiben a panaszt tárgyát képező árucikkvalamilyen okból kifolyólag nem áll rendelkezésre
● A harmadik fél által felmerülő költségek nem tartoznak a jótállásba (pl. telepítési költségek, vontatási szolgáltatás …)
●Az árucikket szakképzett / felhatalmazott személynek / szerviznek kell telepítenie

A jótállás az alábbi feltételek mellett nem érvényes (a jótállás által fedett összes programra vonatkozik):

  ● Ha az árucikketnem a gyártó utasításainak megfelelően szerelték be, vagy ha hasonló módosítások történtek a későbbieket követően
●Ha az árucikket nem a katalógus szerinti járműbe szerelték be
● Ha az árucikk megsérült a telepítés során, vagy helytelenül lett telepítve
● Ha a járművet autósportban vagy taxi szolgáltatásban használták
● Ha a jármű motorján teljesítmény-manipulációt hajtottak végre (beállítás)
● Ha a jármű kedvezőtlen körülmények között üzemel ( túlzott terhelés, vontatás, utánfutó, …)
● Ha a sérülést a jármű rossz karbantartása vagy közlekedési baleset okozta
● Ha fogyócikknél a surlódó anyagok normál kopására került sor (gumiabroncsok, fékek, akkumulátorok, kuplungkészletek, kábelek, izzók stb.)
● A jótállás csak a gyártási hibákra érvényes

Különleges jótállások egyes programok számára (a jótállás nem érvényes ha):

Monroe:

● Ha megsérült a dugattyúrúd vagy a lengéscsillapító tömítése a telepítés sorána nem megfelelő eszközök használata miatt
● Ha a korai elöregedésta régi hordozóelemek használata okozta
● Ha a lengéscsillapító kopását nem megfelelő telepítés okozta
●  A jótállás csak akkor érvényes, ha ugyanazon a tengelyen lecserélnek minden lengéscsillapítót

Walker:

● Ha az árucikk cseréjével egyidőbennem cserélik ki a többi telepített alkatrészt is (tartók, karimák, …)

LUK, Valeo, Comline, Aisin, Sachs, Nipparts (kuplungkészletek, lendkerekek, …):

● Ha a telepítés során nem használnak speciális szerszámokat
● Az árucikk meghibásodása és helytelen működése szakszerűtlen kezelés miatt / a gyártó utasításainak figyelmen kívül hagyása
● Ha a sérülést az átviteli mechanizmus rossz karbantartása okozza

Nissens, Delphi, NRF, Van Wezel, Denso (kompresszorok, klima) :

● Ha a klima kompresszorcseréje során nem tették meg a szükséges intézkedéseket, és nem cserélték le a kötelező csere fogyóalkatrészeket ( szárítási szűrők, expanziós szelep cseréje, szükség esetén a rendszer öblítse, olajmennyiség ellenőrzése a kompresszorban, hűtőrendszer feltöltése megfelelő mennyiségű hűtőközeggel, …)

Akkumulatorok (Energizer, Bosch, Autopower, Vesna, Landport, Yuasa, …)

● Haaz akkumulátoron az esetleges javításokat nem szakszervíz végezte
● Ha a gépjármű elektromos vezetékihibásak
● Taxis járművekben való használat esetén
● Ha az akkumulátor hosszabb ideig (legfeljebb 2 napig) lemerült állapotban volt (ebben az esetben bekövetkezik az elektródák szulfatizálása, melynek következtében az akkumulátort már nem lehet elektromosan feltölteni)
● Ha az elektromosan lemerült akkumulátor 0°C alatti hőmérsékletnek volt kitéve (ez elektrolit fagyást vagy a burkolat és az elektródák törését okozza)
● Ha a kezelési utasítást nem tartották be
● Ha az akkumulátor elektrolitmentes (karbantartási akkumulátorokra vonatkozik)
● Ha az akkumulátor túltöltött (elektrolitok szemmel látható hiánya, más színű dugók)
● Ha az akkumulátorok pólusai megsérültek
● Ha az akkumulátort nem célszerűen használták, vagy teljesen lemerült

Az adott tételre vonatkozó jotállás nem ruházható át, és csak az első vásárlóra érvényes.
A számla mint vásárlási bizonylat minden panasztételi eljáráshoz szükséges.
Ha az árucikk javítása / cseréje nem lehetséges, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ugyanolyan vagy nagyobb értékű csereelemet kínáljunk fel a vevőnek, vagycsereképtelenség esetén a pénzösszeg egy részének visszaszolgáltatását, az árucikk fennmaradó várható élettartamával arányosan.
Gondoskodjon arról, hogy a termék karbantartását és javítását, mindig és szigorúan a gyártó utasításainak megfelelően végezze, ellenkező esetben az árucikk károsodásátokozhatja, amelynek következménye súlyos baleset lehet.
Auto Krešo d.o.o. garantálja a termék hibátlanságát a jótállásos időszakban, (az árucikk Vevőnek való kézbesítésétől számítva) és köteles panasztétel esetén a terméket ellenőrzésre elküldeni és / vagy ésszerű időn belül megjavítani. Ha ez nem lehetséges, köteles a vevőnek ugyanolyan, vagy nagyobb értékű csereeszközt adni, vagy a cserére való képtelenség esetén visszaszolgáltatni a pénzt.
A panasztétel indoklásával kapcsolatos vita esetén az árucikket szakértő jogi személynek adják át,szakvélemény kérés céljából. Abban az esetben, ha a panasztétel indoklása megtörtént, a szakértői vizsgálat költsége az Auto Krešo d.o.o terheli, indokolatlan panasztételesetén az ügyfél viseli a költségeket.